อ.กอบชัย – อ.นลินี จิราธิวัฒน์

อจ.กอบชัย จิราธิวัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโททางด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก University of Notre Dame, USA และปริญญาโท MBA จาก University of Chicago, USA ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด และศิษยาภิบาลคริสตจักรฮิมกรุงเทพกิจการของพระคริสต์