อ.ยงยุทธ วิระพรสวรรค์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารและปริญญาโทพระคัมภีร์หลักสูตร Master of Divinity ผ่านการอบรมด้านพระคัมภีร์และการพัฒนาผู้น าจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น Southwestern Baptist Theological Seminary รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เคยมีบทบาทและประสบการณ์ในการรับใช้ในประเทศไทยกว่า 25 ปีใน ด้านการบุกเบิกก่อตั้งวางรากฐาน การเจริญเติบโต และการบริหารคริสตจักร รวมถึงการประกาศ การสร้างสาวก และการ พัฒนาผู้นำ ท่านเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันพระคัมภีร์และร่วมให้การอบรมด้านการสร้างสาวกกับ ดร.บิลลี่ แฮงค์ และทีม IEA ทั้งในอเมริกาและประเทศไทย