เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุดาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

องค์กรคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย