ข้อความสื่อสารที่ส่งจาก อาจารย์ ดร.วิลสัน ลิม ประธาน HIM : Hope International Ministries

เรียน คณะผู้ปกครองฮิมไทยแลนด์และทีมคณะกรรมการค่าย และทีมทำงาน GLC24ขอขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเหลือและสนับสนุน HIM International สําหรับกิจกรรม GLC24 ตั้งแต่การประสานงานห้องประชุม การจัดการรับ-ส่งระหว่างที่พวกเราอยู่ในเชียงใหม่ และการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด GLC24 รวมถึงโปรแกรมเด็กที่น่าตื่นเต้น พวกเราไม่สามารถดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมของพี่น้องฮิมไทยแลนด์ เรามีความสุขมากที่มีพี่น้องฮิมไทยแลนด์เป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณและดีใจมากที่ได้รับใช้พระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ร่วมกันเพื่อถวายเกียรติพระองค์ ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จอันน่าทึ่งของค่ายฮิมไทยแลนด์ ปี 2024 เรารู้ว่ามีการลงทุนไปอย่างมาก ทีมผู้นำและพี่น้องฮิมไทยแลนด์มีความเชื่ออย่างสุดใจและท่านได้แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในสิ่งที่ท่านได้ทำผ่านการทางจัดการในรายละเอียดของโปรแกรม การต้อนรับและการดูแลที่อบอุ่น จิตวิญญาณครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็ง การอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระองค์ อยากบอกว่าท่านมีพวกเราHIM International , ครอบครัวฮิมระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของท่าน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก! เส้นทางสู่ความสําเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรค ผู้คนมักจะยอมแพ้และหันหลังกลับ แต่พี่น้องฮิมไทยแลนด์ยังคงผลักดันในเส้นทางนี้ให้ผ่านไปได้ พวกเรารู้ว่าความสําเร็จครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะนําให้พวกเรามีความชื่นชมยินดี และพวกเราขอร่วมชื่นชมยินดีด้วยครับ ผมรอคอยที่จะมีส่วนในการรับใช้และร่วมกันที่จะะสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันมากขึ้นครับ

ด้วยความรัก อ.วิลสัน, อ.ไลย์ลิง และคณะผู้ปกครอง H.I.M ( Global )