บรรยากาศ สัมมนาวิชาการพระคัมภีร์ H.I.M Thailand Bible Conference 2023 ภาคเหนือ หัวข้อค่าย “ชุมชนอิ่มรัก” วันที่ 13-15 ตุลาคม 2023 ณ คริสตจักรฮิมเชียงใหม่ สถานนมัสการ สันทราย