สัมมนาวิชาการพระคัมภีร์ H.I.M Thailand Bible Conference 2023

สัมมนาวิชาการพระคัมภีร์ H.I.M Thailand Bible Conference 2023
แต่ละภูมิภาค ตามตารางด้านล่างครับ เริ่มสมัครกันได้แล้ววันนี้ครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวหน้ากลุ่ม LG ของพี่น้องในแต่ละคริสตจักรนะครับ
.
แล้วเจอกันค่ายชุมชนอิ่มรัก ขอพระเจ้าอวยพระพรครับ